search
close menu

Πανελλήνια Ένωση "Η Πυροπροστασία" - Main Section

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Πανελλήνια Ένωση "Η Πυροπροστασία" - Main Component

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 74124/ΔΤΒΝ 1431 ΦΕΚ 2278 Β΄ 2016)

( 22.07.2016 )

Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/68/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού υπό πίεση στην αγορά (αναδιατύπωση).

Σε ισχύ

Πυροσβεστική Διάταξη 17 (ΦΕΚ 388 Β΄ 2016)

( 19.02.2016 )

Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας γραφείων.

Σε ισχύ

Πυροσβεστική Διάταξη 16 (ΦΕΚ 2326 Β΄ 2015)

( 29.10.2015 )

Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εκπαιδευτηρίων.

Σε ισχύ

Πυροσβεστική Διάταξη 3 (ΦΕΚ 529 Β΄ 2015)

( 03.04.2015 )

Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού. 

 

Τροποποιήθηκε από:Υπουργική Απόφαση 24738 Φ.701.2 (ΦΕΚ 2089 Β΄ 19-06-2017)

Σε ισχύ
Τροποποιημένο

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 19205/ΔΤΒΝ305 ΦΕΚ 371 Β΄ 2015)

( 18.03.2015 )

Τροποποίηση του άρθρου 9 της υπ' αριθμ. Οικ.16289/330/27−5−1999 (ΦΕΚ Β΄ 987) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση, για τη συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με το άρθρο 49 της Οδηγίας 2014/68/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού υπό πίεση στην αγορά» (αναδιατύπωση). 

Σε ισχύ

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 12997/145/Φ.15 ΦΕΚ 3284 Β΄ 2014)

( 08.12.2014 )

Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Επέκταση απαλλαγής πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας.

Σε ισχύ

Πυροσβεστική Διάταξη 15 (ΦΕΚ 3149 Β΄ 2014)

( 24.11.2014 )

Προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας. 

 

Τροποποιήθηκε από:Υπουργική Απόφαση 24738 Φ.701.2 (ΦΕΚ 2089 Β΄ 19-06-2017)

Σε ισχύ
Τροποποιημένο

Πυροσβεστική Διάταξη 14 (ΦΕΚ 2434 Β΄ 2014)

( 12.09.2014 )

Οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των επιχειρήσεων − εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας. 

 

Τροποποιήθηκε από:Υπουργική Απόφαση 24738 Φ.701.2 (ΦΕΚ 2089 Β΄ 19-06-2017)

Σε ισχύ
Τροποποιημένο

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/90/ΕΕ

( 28.08.2014 )

Οδηγία 2014/90/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων και για την κατάργηση της οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου. 

Σε ισχύ

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ Α2-718 ΦΕΚ 2090 Β΄ 2014)

( 31.07.2014 )

Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

Σε ισχύ
Σελίδα 6 από 19