search
close menu

pyroprostasia.org - Main Section

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

pyroprostasia.org - Main Component

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 50292/3549 ΦΕΚ 272 Β΄ 2009)

( 16.02.2009 )

Εφοδιασμός των οχημάτων με φορητούς πυροσβεστήρες. 

Σε ισχύ

Πυροσβεστική Διάταξη 12α (ΦΕΚ 2266 Β΄ 2008)

( 05.11.2008 )

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 12/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β΄ 545) «Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων». 

Καταργημένο

Απόφαση Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Δ3/Γ/35526/8161 (ΦΕΚ 1810 Β΄ 2008)

( 09.09.2008 )

Έγκριση Κανονισμού Πυρασφάλειας για αεροδρόμια − ελικοδρόμια και πεδία προσγειώσεων αεροσκαφών.

Σε ισχύ

Ευρωπαϊκός Κανονισμός 765/2008/ΕΚ

( 09.07.2008 )

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου.

Σε ισχύ

Ευρωπαϊκός Κανονισμός 304/2008/ΕΚ

( 02.04.2008 )

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 304/2008 της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση επιχειρήσεων και προσωπικού όσον αφορά μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου.

Σε ισχύ

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 230 ΦΕΚ 264 Α΄ 2007)

( 23.11.2007 )

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για τις σήραγγες του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου.

Σε ισχύ

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 37411/1829/Ε103 ΦΕΚ 1827 Β΄ 2007)

( 11.09.2007 )

Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 «για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος», όπως τροποποιημένος ισχύει.

Σε ισχύ

Πυροσβεστική Διάταξη 12 (ΦΕΚ 545 Β΄ 2007)

( 18.04.2007 )

Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων. 

Καταργημένο

Νόμος 3551 (ΦΕΚ 76 Α΄ 2007)

( 02.04.2007 )

Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων. 

Σε ισχύ

Πυροσβεστική Διάταξη 8γ (ΦΕΚ 276 Β΄ 2007)

( 02.03.2007 )

Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα και κατάργηση των υπ’ αριθμ. 1/1978, 8/1997, 8α/2002 και 8β/2004 Πυροσβεστικών Διατάξεων. 

Καταργημένο
Σελίδα 7 από 15