search
close menu

Πανελλήνια Ένωση "Η Πυροπροστασία" - Main Section

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Πανελλήνια Ένωση "Η Πυροπροστασία" - Main Component

Νόμος 3959 (ΦΕΚ 93 Α΄ 2011)

( 20.04.2011 )

Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού. 

Σε ισχύ

Ευρωπαϊκός Κανονισμός 305/2011/ΕΕ

( 09.03.2011 )

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας δομικών προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Σε ισχύ

Πυροσβεστική Διάταξη 12β (ΦΕΚ 546 Β΄ 2010)

( 29.04.2010 )

Καθιέρωση Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων και κατάργηση των υπ’ αριθ. 12/2007 και 12α/2008 Πυροσβεστικών Διατάξεων. 

Καταργημένο

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 1782/63 ΦΕΚ 210 Β΄ 2010)

( 01.03.2010 )

Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού, συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας, μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης και διατάξεις ανιχνευτών καπνού. 

Σε ισχύ

Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος 6776 Φ.701.2/2010

( 04.02.2010 )

Διευκρινήσεις για την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας σε συστήματα αυτόματης κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής και πυροσβεστήρες που εγκαθίστανται σε χώρους όπου γίνεται χρήση μαγειρικών ελαίων.

Σε ισχύ

Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος 61047 Φ.701.6/2009

( 27.11.2009 )

Διευκρινήσεις για τα αυτόματα συστήματα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής και τους πυροσβεστήρες που εγκαθίστανται σε χώρους όπου γίνεται χρήση μαγειρικών λιπών και ελαίων.

Σε ισχύ

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 16085 Φ.700.1 ΦΕΚ 770 Β΄ 2009)

( 28.04.2009 )

Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ), σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων − μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σε Εμπορευματικούς Σταθμούς Αυτοκινήτων (Ε.Σ.Α.) για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, σε Σταθμούς Υπεραστικών Λεωφορείων, καθώς και σε λοιπές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα των κατά τόπους Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας.

Σε ισχύ

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 50292/3549 ΦΕΚ 272 Β΄ 2009)

( 16.02.2009 )

Εφοδιασμός των οχημάτων με φορητούς πυροσβεστήρες. 

Σε ισχύ

Πυροσβεστική Διάταξη 12α (ΦΕΚ 2266 Β΄ 2008)

( 05.11.2008 )

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 12/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β΄ 545) «Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων». 

Καταργημένο

Απόφαση Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Δ3/Γ/35526/8161 (ΦΕΚ 1810 Β΄ 2008)

( 09.09.2008 )

Έγκριση Κανονισμού Πυρασφάλειας για αεροδρόμια − ελικοδρόμια και πεδία προσγειώσεων αεροσκαφών.

Σε ισχύ
Σελίδα 9 από 19